Όσπρια

  • Γίγαντες Πρεσπών
  • Φασόλια χονδρά Πρεσπών                                            
  • Φασόλια μέτρια Καβάλας
  • Φασόλια Μαυρομάτικα
  • Φασόλια Μπαρμπούνια      
  • Φακές
  • Φακές κόκκινες
  • Φάβα
  • Ρεβύθια
  • Κουκιά